DỊCH VỤ HÀNG ĐƯỜNG KHÔNG/ ĐƯỜNG BIỂN

HÀNG

ĐƯỜNG

KHÔNG

 • Xuất khẩu
 • Nhập khẩu/ giao hàng
 • Hàng quá cảnh
 • Hàng chuyển tải
 • Khai báo hải quan
 • Gom hàng lẻ
 • Đóng gói/ vận chuyển 
 • Kho ngoại quan

 

    

      

HÀNG

ĐƯỜNG

BIỂN

 • Xuất khẩu
 • Nhập Khẩu
 • Hàng quá cảnh
 • Hàng chuyển tải
 • Khai báo hải quan
 • FCL(nguyên cont)
 • LCL(hàng lẻ)
 • Hàng quá khổ

 

   

 

 

Hanoi Office

024 3772 7015
024 3795 9824 (Số bộ phận Removal)

Fax: 024 3772 7016

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00

Ho Chi Minh Office

028 3827 8328
028 3822 1801 (Removal)
Fax: 
028 3827 8329

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00