DỊCH VỤ KHO BÃI

Yamato cung cấp các dịch vụ kho thường, kho ngoại quan, kho lạnh, kho có kiểm soát nhiệt độ và dịch vụ vận chuyển trong nước và các dịch vụ khách theo yêu cầu của khách hàng.

 

Các dịch vụ chủ yếu

  • Xếp dỡ hàng hóa
  • Quản lý, kiểm kê và lưu trữ hàng hóa
  • Kiểm tra và đóng gói hàng hóa
  • Đóng gói lại và dán nhãn hàng hóa
  • Quản lý chứng từ, giấy tờ
  • Cho thuê không gian linh hoạt
  • Kho thường, kho lạnh (kho kiểm soát nhiệt độ)
  • Kho ngoại quan,
  • Phân phối và giao hàng theo chỉ định
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khác hàng

        

       

          

          

          

       

Hanoi Office

024 3772 7015
024 3795 9824 (Số bộ phận Removal)

Fax: 024 3772 7016

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00

Ho Chi Minh Office

028 3827 8328
028 3822 1801 (Removal)
Fax: 
028 3827 8329

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00