Nhằm tạo ra một buổi giao lưu giữa các nhân viên và gia đình sáng ngày 18/4/2021,  công ty  Yamato đã tổ chức chương trình “Ngày hội gia đình Yamato” năm 2021. Chương trình gồm các hoạt động: trò chơi đồng đội, tiệc tại nhà hang, các hoạt động giải trí.

Là một hình thức tổ chức sự kiện độc đáo, tổ chức ngày hội gia đình – family day cho công ty như một cách để doanh nghiệp thể hiện sự sẻ chia, quan tâm tới gia đình tập thể cán bộ nhân viên làm việc trong công ty.

Theo đó, ngày hội đã thu hút hầu hết thành viên đến từ nhân viên và người nhà. Trong đó có nhân viên người Nhật, người Hàn, người Việt cùng nhau tích cực tham gia các hoạt động

                 

Các hoạt động này là truyền thống văn hóa tốt đẹp được Yamato duy trì và phát triển trong nhiều năm qua, nhằm tạo động lực để CB.CNV cùng nhau gắn bó, hăng say lao động sản xuất và phấn đấu hoàn thành tốt công việc. Thông qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban giám đốc công ty đối với đời sống tinh thần của người lao động