JOB DESCRIPTIONS

Position: Freight Forwarding Customer service

Vị trí: Dịch vụ khách hàng

Location: Ho Chi Minh

Vị trí : Hồ Chí Minh

 

 

RESPONSIBILITIES:

 • Sales indoor & customer service activities mainly,
 • Prepare booking, issue HAWB/HBL for air/sea export shipments
 •  Issue debit note and sending pre-alert
 • Communicate with agent, customer and other departments for smooth team working
 • Make a good relationship with existing customers,
 • Email correspondence, communication with customers, oversea agent, sub-contractors, etc.
 • Issue quotation
 • Communicate & co-operate with other departments
 • Support to senior sales for sales outdoor activities, if requested
 • Try to get new business, if possible
 • Trouble shooting
 • Other task assignments under manager’s instruction
 • Sale tại văn phòng, chủ yếu là dịch vụ khách hàng
 • Chuẩn bị đặt chỗ, xuất HAWB / HBL cho các lô hàng xuất khẩu bằng đường hàng không / đường biển
 • Làm debit note và gửi cho khách
 • Trao đổi với đại lí, khách hàng và các bộ phận khác để hoàn thành công việc
 • Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
 • Liên lạc qua mail với khách hàng, đại lí nước ngoài và nhà thầu phụ....
 • Làm báo giá
 • Trao đổi và hợp tác với các bộ phận khác
 • Hỗ trợ các bạn sales trong việc đi ra ngoài gặp khách, nếu có yêu cầu.
 • Thử sức với việc tìm kiếm nguồn khách hàng mới, nếu có thể
 • Xử lí sự cố
 • Các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của quản lí

 

 • High School or Equivalent Required, College Degree preferred
 • 2-3 years of related experience in freight forwarding / Sales / Customer Service
 • Working knowledge of Freight Forwarder Operations including the following:

  -Basic IATA  Knowledge
  -FMC Regulations -Export / Import Regulations
  -Clearance procedures

 • Tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc tương đương, ưu tiên đại học
 • 2-3 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực giao nhận hàng hóa / Bán hàng / Dịch vụ khách hàng
 • Kiến thức về Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải bao gồm những điều sau đây:

- Kiến thức IATA cơ bản

- Quy định FMC

- Quy định xuất / nhập khẩu

- Thủ tục thông quan

 • Excellent working knowledge of Microsoft office Products, especially Outlook, Word, Excel and PowerPoint
 • Ability to quickly
 • Good at English
 • Ability to work under pressure.
 • Good in communication skill and team working.
 • Thành thạo các công cụ MS Office và các phần mềm liên quan đến công việc như Outlook, Word, Excel and PowerPoint
 • Nhanh nhẹn
 • Tiếng anh nghe nói đọc viết tốt
 • Chịu áp lực cao trong công việc
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

 

BENEFIT:

 • Salary range: ~11,000,000 Gross (negotiable)
 • Lương cơ bản: 11,000,000 Gross (có thể thương lượng)
 • Sales allowance: Business trip, transportation, telephone.
 • Phụ cấp: Đi công tác, đi lại, điện thoại
 • Full social insurance and income tax according to Vietnam Labor Law.
 • BHXH, thuế thu nhập đầy đủ theo Luật lao động Việt Nam.
 • 13th month bonus; salary review every year.
 • Thưởng lương tháng 13, xét tăng lương mỗi năm
 • Working in a dynamic & friendly working environment.
 • Được làm việc trong môi trường làm việc năng động & thân thiện.
 • Training and career development opportunities.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.