Dịch vụ vận chuyển hàng lạnh

            
  • Nhập khẩu đường hàng không
  • Thông quan nhập khẩu
  • Giao hàng 
  • Vận chuyển hàng mẫu
  • Khuyến mãi/ sự kiện
  • Thanh toán

☆ Dịch vụ hàng lạnh gồm 2 loại

 

Giao hàng bằng xe máy      

             

Giao hàng bằng xe tải